సప్తపది సినిమా సంభాషణలు

 

ఆచారావ్యవహారాలన్నవి మనస్సుల్ని క్రమమయిన మార్గం లో పెట్టడానికే గానీ కులమనే పేరుతో మనుషుల్ని విడదీయడానికి కాదు అన్న శంకరాభరణం శంకరశాస్త్రి మాటలే ఈ చిత్ర నిర్మాణానికి ప్రేరణ.

 

 

 

 

 

Read more...

"శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ" సినిమా నించి కొన్ని మెచ్చుతునకలు

ఒరే అలా చేతులు వణికించావంటే నీ నవరంధ్రాల్లోనూ మైనం కూరతాను తలమాసిన కుంకా...గడ్డం గీస్తే సుతారంగా నెమలి ఈకతో నిమిరినట్టుండాలిరా...గోకుడు పారతో గోకినట్టు కాదు.

 

బాబూ తమరిట్టా గాలిపటంలా కదిలిపోతే ఏ పీకో తెగి రేపటీయాల్నించీ నేను జైల్లో గడ్డాలు గీసుకోవాల్సి వస్తుంది.

 

ఊ…లేవోయ్ భీముడూ...లే కుంకన్నర నన్ను తెగిపోయిన పాతచెప్పుకింద జమకట్టి వేరే బేరాలున్నాయ్ అంటూ నీలుగుతున్నాడు వెధవ,ఎలా కదులుతాడో చూస్తాను,కూర్చుని శుభ్రంగా గుండు గీకించుకో.

గుండా..అయ్యా వీడిమీద కోపంతో నాకు గుండు గీకించి ఇంకా రెండు నెలలు కాలేదు,ఇప్పటికిది పన్నెండో గుండు,ఇంకోసారి ఇలాగే గుండు గీకిస్తే నాకు విడాకులిచ్చి లేచిపోతానని బెదిరిస్తోంది మా ఆవిడ,భృత్యుడ్ని క్షమించి ఆ గుండు వరం ప్రసాదించకండి మహాప్రభో.

Read more...

శంకరాభరణం సినిమా నించి కొన్ని సంభాషణలు

 

(జయహో జంధ్యాల)

 

ఆ గుర్రపు డెక్కలచప్పుడులో కూడా ఆయన కోపం వినపడుతోందమ్మో

పురోహితుడికి నత్తి మనకి భక్తీ ఉండకూడదు(తులసి తల్లి.(

నేను వయసులో ఉన్నప్పుడు మా ఊళ్ళో మొగాళ్ళెవరూ కాపరాలు చెయ్యలేదు ఆ రోజుల్లో.

ఆచార వ్యవహారాలు మనసుల్ని క్రమమయిన మార్గంలో పెట్టడానికే తప్ప కులంపేరుతో మనుషుల్ని విడదియ్యడా నికి కాదు తులసీ

ఆ లోకేశ్వరుడికి తప్ప లోకులకి భయపడనురా మాధవా(శంకరశాస్త్రి(

 

Here after don’t be silly, stupid and childish. Music is divine whether it is western or Indian.

సంగీతానికి భాషాభేదాలు స్వపరభేదాలు ఉండవు,అదొక అనంతమయిన అమృతవాహిని.ఏ  జాతివాడైనా, ఏ మతం వాడైనా, ఏ దేశం వాడైనా ఆ జీవధారలో దాహం తీర్చుకోవచ్చు.ఒక రకమయిన సంగీతం గొప్పదనీ మరొకరకమయిన సంగీతం అధమయినదనీ నిర్ణయించడానికి మనమెవరం.మన ప్రాచీన సంగీతాన్ని, సాంప్రదాయాన్నీ అవగాహన చేసుకోకుండా మీరిలా అవహేళన చేయడం మూర్ఖత్వం.మన భారతీయ సంగీతపు ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించి విదేశీయులెందరో మన పుణ్యభూమి మీద ఆ ప్రణవనాదాన్ని సాధనచేస్తూ ఉంటే ఈ భూమిన పుట్టిన బిడ్డలు మీరే మనదేశపు సంగీతాన్ని చులకనగా చూడ్డం కన్నతల్లిని దూషించడం అంత నేరం,ద్వేషించడం అంత పాపం.

Read more...